Praktijkinformatie

Huisarts Fredrik Hendrikstraat

Praktische informatie

Huisartsenpraktijk Kappeyne van de Coppello is gevestigd in Amsterdam West, Frederik Hendrikstraat 47

Spreekuren

Alleen op afspraak, er is geen inloopspreekuur meer

Aanwezigheid huisarts

 • Huisarts Kappeyne: dinsdag t/m donderdag
 • Huisarts Van der Lee: maandag, dinsdag en vrijdag
 • Huisarts Senft: maandag en donderdag
 • Physician assistants: maandag t/m vrijdag

Telefonische bereikbaarheid

Op werkdagen is de praktijk bereikbaar van 8.00-17.00 uur.
Telefoon: 020-6845850

U krijgt niet rechtstreeks een assistente of arts aan de telefoon. Als u belt, hoort u op welk tijdstip wij u terugbellen.
.
Spoednummers
.
Bel altijd en meteen 112 bij een levensbedreigende situatie.
Bel direct de huisarts op 06-51720926 als het een medische noodsituatie betreft.
.
Buiten kantoortijden
.
Bel buiten onze openingstijden (en alleen voor ernstige gezondheidsklachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten) de Huisartsenpost: 088-0030600.

Huisbezoek

Huisbezoek vindt plaats aan het eind van de ochtend, na overleg met de assistente of huisarts.
.
Neem voor huisbezoek contact op met onze praktijkassistente:
020-6845850

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten zijn recepten die u eerder van ons kreeg (max. 1 jaar geleden) en daarna niet zijn veranderd.
.
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de receptenlijn (020-8203562) of via de WebApp.

De medicatie kan 1 tot 2 dagen later bij de apotheek worden opgehaald. Als u wilt weten of uw recept goed is doorgekomen, kunt u contact opnemen met uw apotheek.

E-consult

Het e-Consult is alleen geschikt voor vragen die gaan over eerder besproken klachten, zoals:

 • Onderzoeksuitslagen, zoals urine- of bloedonderzoek en röntgenfoto’s.
 • Chronische ziektes, inclusief controles.
 • Medicijnen die u al gebruikt en/of bijwerkingen daarvan.
 • Terugkerende lichamelijke klachten.
 • Vragen naar aanleiding van eerdere bezoeken.

Het e-Consult is niet geschikt voor nieuwe klachten die nog onderzocht moeten worden.

SKGE Klachten

Klachten

Indien u het niet eens bent met de behandeling of bejegening in onze huisartsenpraktijk, wil ik u uitnodigen om dat bij ons te melden. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar: klachten@huisarts-kappeyne.nl. Desgewenst kunt u ook een klachtenformulier bij ons ophalen en invullen.

Dokter Kappeyne zal de ernst van de klacht inschatten en gepaste actie ondernemen. Er volgt altijd een terugkoppeling.
.
Dokter Kappeyne van de Coppello is ook verbonden aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, de SKGE. U kunt zich ook tot hen richten: SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, T 088-0229100 op maandag tot en met donderdag 9.00-17.00 uur, info@skge.nl.

CODE B2 VOOR BENZODIAZEPINEN

Sinds 1 januari 2009 wordt zowel kort- als langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering.
De vergoeding vanuit de basisverzekering blijft alleen gehandhaafd voor personen die benzodiazepinen moeten gebruiken omdat er geen goed alternatief bestaat. Het gaat om de volgende vier indicaties:
.
1. onderhoudsbehandeling bij epilepsie of behandeling van een epileptische aanval;
2. behandeling van angststoornissen, waarbij therapie met ten minste twee antidepressiva conform de geldende richtlijnen heeft gefaald;
3. behandeling bij meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is;
4. palliatieve sedatie bij terminale zorg.
Als u niet onder een van deze vier indicaties valt, zijn de kosten van deze middelen voor eigen rekening.

Kappeyne Huisarts Bezo's
thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Keuringen

Indien u een medische keuring nodig heeft, verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Medische keuringen vallen niet onder reguliere zorg. Wij mogen dan ook niet elke keuring verrichten.

Rijbewijskeuringen leveren in de regel geen probleem op. Deze worden uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts.

rijbewijskeuring
Fredrik Hendrikstraat huisarts

No-show

NO SHOW

Het komt regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken om vervolgens niet op het spreekuur te verschijnen. Hiermee gaat onnodig spreekuurtijd verloren. Deze verloren tijd gaat met name ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak hadden willen maken.
.
Als de afspraak niet door kan gaan vragen wij u deze (minstens 24 uur) van tevoren af te zeggen. Als u dat niet doet, behouden wij ons het recht voor om u een ‘no show’-tarief in rekening te brengen.

Deze rekening bedraagt € 25 voor een enkel en € 50 voor een dubbel consult. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed, u zult deze rekening dus zelf moeten betalen.
.
We sturen u een rekening per post of per e-mail. Indien betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld.

Translate »
Call Now Button