Praktijkinformatie

Huisarts Fredrik Hendrikstraat

Praktische informatie

Huisartsenpraktijk Kappeyne van de Coppello is gevestigd in Amsterdam West,  Frederik Hendrikstraat 47

Spreekuren

Locatie Frederik Hendrikstraat 47:
.
Alle spreekuren op afspraak

Aanwezigheid huisarts

 • Huisarts Kappeyne: dinsdag t/m donderdag
 • Huisarts Van der Lee: maandag, dinsdag en vrijdag
 • Huisarts Senft: maandag en donderdag
 • Physician assistant: dinsdag, woensdag en vrijdag

Telefonische bereikbaarheid

Op werkdagen is de praktijk bereikbaar van  8.00-17.00 uur.
Telefoon: 020-6845850
.
Spoednummers
.
Bel altijd en meteen 112 bij een levensbedreigende situatie.
Bel direct de huisarts op 06-51720926 als het een noodsituatie betreft.
.
Buiten kantoortijden
.
Bel buiten onze openingstijden: 088-0030600.

Huisbezoek

Huisbezoek vindt plaats aan het eind van de ochtend, na overleg met de assistente of huisarts.
.
Neem voor huisbezoek contact op met onze praktijkassistente:
020-6845850

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten zijn recepten die u eerder van ons kreeg (max. 1 jaar geleden) en daarna niet zijn veranderd.
.
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de receptenlijn:
020-8203562
.
U krijgt een bandje te horen met uitleg. U kunt dan inspreken: uw naam, geboortedatum, gewenste medicatie en de apotheek.
.
Medicatie die voor 12.00 uur ‘s middags is aangevraagd, kan 1 à 2 dagen later bij de apotheek worden opgehaald.
.

Herhaalrecepten kunnen ook via de WebApp worden aangevraagd.
.
Als u wilt weten of uw recept goed is doorgekomen, kunt u contact opnemen met uw apotheek.

E-consult

Het e-Consult is alleen voor bij ons geregistreerde patiënten en geschikt voor vragen die gaan over eerder besproken klachten, zoals:

 • Onderzoeksuitslagen, zoals urine- of bloedonderzoek en röntgenfoto’s.
 • Chronische ziektes, inclusief controles.
 • Medicijnen die u al gebruikt en/of bijwerkingen daarvan.
 • Terugkerende lichamelijke klachten.
 • Vragen naar aanleiding van eerdere bezoeken.

Het e-Consult is niet geschikt voor nieuwe klachten die nog onderzocht moeten worden.

SKGE Klachten

Klachten

Indien u het niet eens bent met de behandeling of bejegening in onze huisartsenpraktijk wil ik u uitnodigen om dat bij ons te melden. U kunt dat doen door een email te sturen naar: klachten@huisarts-kappeyne.nl
.
Als u niet beschikt over een computer of internetverbinding dan kunt u ook een klachtenformulier bij ons ophalen en invullen. Bij iedere klacht zal dokter Kappeyne de ernst van de klacht inschatten en gepaste actie ondernemen. Er volgt altijd een terugkoppeling aan de betrokken medewerker en aan de klager.
.
Dokter Kappeyne van de Coppello is ook verbonden aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, de SKGE. U kunt zich bij een klacht ook tot hen richten.
.
SKGE, postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, T 088-0229100 op maandag tot en met donderdag 9.00-17.00 uur, info@skge.nl

CODE B2 VOOR BENZODIAZEPINEN

Het Ministerie van VWS heeft besloten om per 1 januari 2009 de vergoeding van zowel kort- als langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen vanuit de basisverzekering te laten vervallen.Voor vier indicaties wordt nog wel vergoeding gegeven.
De vergoeding vanuit de basisverzekering blijft alleen gehandhaafd voor personen die benzodiazepinen moeten gebruiken omdat er geen goed alternatief bestaat. Het gaat om de volgende vier indicaties:
.
1. onderhoudsbehandeling bij epilepsie of behandeling van een epileptische aanval;
2. behandeling van angststoornissen, waarbij therapie met ten minste twee antidepressiva conform de geldende richtlijnen heeft gefaald;
3. behandeling bij meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is;
4. palliatieve sedatie bij terminale zorg.
Als u niet onder een van deze vier indicaties valt zullen de kosten van deze middelen voor eigen rekening komen.

Kappeyne Huisarts Bezo's
thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Keuringen

Indien u een medische keuring nodig heeft verzoeken wij u met klem om telefonisch contact met ons op te nemen voor het inplannen van een eventuele afspraak. U kunt hier dus niet zelf online een afspraak voor inplannen. Dit komt omdat medische keuringen niet onder reguliere zorg vallen en wij niet elke keuring (mogen) verrichten. Ook zijn sommige keuringen uitgebreid en vragen die om een ruimere afspraaktijd. Rijbewijskeuringen leveren in de regel geen probleem op.
.
Een rijbewijskeuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring. De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 38,20 (korter dan 15 minuten) of € 76,40 (langer dan 15 minuten).

rijbewijskeuring
Fredrik Hendrikstraat huisarts

No-show

NO SHOW

Het komt regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken om vervolgens niet op het spreekuur te verschijnen. Hiermee gaat onnodig spreekuurtijd verloren. Deze verloren tijd gaat met name ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak hadden willen maken.
.
Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u (het liefst minstens 24 uur) van tevoren de afspraak af te zeggen. Als u dat niet doet behoudens wij ons het recht voor om u een ‘no show’ tarief in rekening te brengen.

Deze ‘no show’ rekening bedraagt € 25 voor een enkel en € 50 voor een dubbel consult. Een ‘no show’ rekening wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed, u zult deze dus zelf moeten betalen.
.
We sturen u een rekening per post of per email. Indien betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
Gezien het feit, dat ‘no shows’ steeds vaker voorkomen hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform de landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

Translate »
Call Now Button