Nieuws

De demografische samenstelling van Nederland verandert in een rap tempo. Verhoudingsgewijs neemt het aantal ouderen (65+) de komende jaren snel toe: waren het er in 2012 nog 2,7 miljoen, in 2040 zal het aantal 4,7 miljoen bedragen (26% van de bevolking), waarvan een derde 80+...

How to find a good family doctor? Having arrived, and perhaps lived in Amsterdam for some time, you one day find yourself in need of medical care. It could be anything from a minor infection, prescription medication that is running low, a sprained ankle or a...

Beste patiënt, . Per 11 april 2019 aanstaande gaat er een nieuwe praktijkvoering van start. Een aantal zaken zullen hierdoor veranderen. Wij zullen u uiteraard tijdig op de hoogte stellen van de veranderingen. De komende maanden zult u mogelijk wel enige hinder hiervan ondervinden. Dit is niet ons streven...

Praktijkhoudend Huisarts Barth Kappeyne Hij wil als huisarts dichtbij zijn, betrokken en bereikbaar. Barth Kappeyne van de Coppello (1966) streeft naar een bezielde praktijk op zijn nieuwe adres, Nassaukade 116. Daarin staat aandachtige zorg, waarin de patiënt gehoor en erkenning vindt, centraal. Met een stevige groep medewerkers,...

Beste patiënt, Vanaf medio april 2019 gaan wij gebruikmaken van ‘de Webapp’. Hiermee kunt u via uw mobiele telefoon of tablet: een afspraak bij uw huisarts maken uw herhaalmedicatie aanvragen de uitslag van uw bloedonderzoek of foto bekijken deel dossier inzien Wilt u gebruikmaken van de app?...

Translate »
Call Now Button